راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مهندسی عمران    
مدیر گروه

تفکری - احسان
tafakori[at]znu.ac.ir
4206
دفتر گروه

نباتعلی پور - زهرا
2611
آزمايشگاه مكانيك خاك

رستمخانی - علیرضا
4234
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی

محمدی - حسین
h.mohammadi[at]znu.ac.ir
2498
آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیک

ذبیحیان - محمدحسن
4498
آزمایشگاه مکانیک سیالات

-
0


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-