بروزرسانی: 14-5-1402
برنامه آموزشی

کارشناسی
چارت هشت ترمی مهندسی عمران  
کارشناسی ارشد
 گرایش آب و سازه های هیدرولیکی 98-9-3
 گرایش راه و ترابری 98-9-3
 گرایش ژئوتکنیک 98-9-3
 گرایش سازه 98-9-3
دکتری
 گرایش آب و سازه های هیدرولیکی 98-9-3
 گرایش راه و ترابری 98-9-3
 گرایش ژئوتکنیک 98-9-3
 گرایش سازه 98-9-3

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-