خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39910   بروزرسانی: 04-10-1402

Saeed Abbasi
سعید عباسی
دانشیار

پست الکترونيکی
Abbasi.Saeed[at]Znu.ac.ir      (Alter:Sabbasi.mr[at]Gmail.com)
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-saeed

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2368

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 45195-313

 

از ارتباط شما سپاسگزارم. ایمیل شما ساعت در اسرع وقت بازبینی خواهد شد.