خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40203   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi
سید علی اصغر ارجمندی
استادیار

پست الکترونيکی
arjmandi@znu.ac.ir      arjmandi@aut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/arjmandi-asghar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4206

فکس
   +98 (0) 24 3228 2611

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، اتاق 210، کدپستی 38791-45371