بروزرسانی: 12-10-1402
قیر و آسفالت

نوع آزمایشگاه:   مکان:طبقه زیرزمین ساختمان عمران و نقشه برداری

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر حسن طاهرخانی 2499 taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir
کارشناس آزمایشگاه مهندس محمدحسن ذبیحیان 4498
معرفی

گرایش راه و ترابری یکی از گرایشهای مهندسی عمران است که به تحلیل، طراحی و بهینه سازی راههای ارتباطی میپردازد. امروزه با توجه به گسترش نیاز به حمل و نقل و وجود شبکه های ارتباطی گسترده، تحقیقات و راهکارهای مختلفی در ساخت و اجرای راهها و روسازی آنها در حال انجام میباشد.روسازی به عنوان یکی از مهمترین عناصر راه، نقش موثری را در ایمنی و کم کردن استهلاک خودروها و آسایش رانندگان و کیفیت بهتر عبور و مرور در جاده و راه بر عهده دارد. روسازی راه، سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک موجود یا اصلاح شده و یا خاکریزی ها اجرا میشود. روسازی معمولا متشکل از لایه های مختلفی همچون زیر اساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنهاست. مباحث اصلی در این گرایش شامل تحلیل و طراحی روسازی، تکنولوژی و مواد روسازی، طرح هندسی راه، مهندسی ترافیک و مدیریت تعمیر و نگهداری راه میباشد.

آزمایشگاه قیروآسفالت گروه عمران به مساحت 50 مترمربع واقع در زیر زمین دپارتمان عمران و نقشه برداری با بهره گیری از اکثر وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به قیر و آسفالت برای دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری خدمات ارائه مینماید.در این آزمایشگاه فعالیت آموزشی جهت برگزاری دروس آزمایشگاه قیر و آسفالت در مقطع کارشناسی، فعالیت پژوهشی جهت برگزاری آزمایشگاه قیر و آسفالت پیشرفته و انجام پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و انجام امور مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی و پایان نامه ها در مقطع دکتری صورت می پذیرد.

زمینه های فعالیت

ارزیابی و انجام آزمایشات تعیین مشخصات قیر و نیز انجام آزمایشهای مختلف طرح مخلوط آسفالتی و مشخصات سطحی رویه آسفالتی از اهم فعایتها و پژوهشهای این آزمایشگاه میباشد.
مهمترین آزمایشهائی که در این آزمایشگاه انجام میگیرد به شرح زیر میباشد:

آزمایشهای مربوط به قیر:

آزمایشهای مربوط به مخلوط های آسفالتی:

 • آزمایش طرح اختلاط مارشال
 • دانه بندی مصالح سنگی
 • تعیین وزن مخصوص دانه ها
 • فضای خالی و درصد جذب قیر
 • تعیین درصد قیر Extraction
 • مقاومت کششی آسفالت و حساسیت رطوبتی
 • آزمایش تجزیه آسفالت
 • دستگاه UTM

آزمایشهای مربوط به مشخصات سطحی رویه آسفالتی:

 • تجزیه آسفالت
 • سایش لوس آنجلس
 • سبک تعیین وزن مخصوص واقعی و تاب فشاری آسفالت
 • تعیین وزن مخصوص ماکزیمم آسفالت
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

 

 • دستگاه آون ( خشک کننده سریع )
 • دستگاه بازیافت قیر
 • دستگاه آزمایش ویسکوزیته قیر
 • دستگاه آزمایش چسبندگی و قابلیت شکل پذیری قیر ( خاصیت انگمی )
 • دستگاه آزمایش مارشال
 • دستگاه چکش اتوماتیک مارشال
 • دستگاه چکش دستی مارشال
 • دستگاه تراکم مارشال ( چک مارشال )
 • دستگاه حمام مارشال
 • دستگاه درجه نفوذ قیر
 • دستگاه اشتعال قیر
 • دستگاه مخلوطکن رومیزی
 • دستگاه آزمایش لعاب نازک قیر
 • دستگاه تخلیه هوا ( فضای خالی آسفالت )
 • دستگاه آزمایش  UTM

 

 


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-