بروزرسانی: 30-10-1402
مکانیک خاک

نوع آزمایشگاه:   مکان:طبقه زیرزمین دپارتمان عمران و نقشه برداری

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر علیرضا معظمی 4501 moazzami[at]znu.ac.ir
کارشناس آزمایشگاه مهندس علیرضا رستمخانی 4232
معرفی

از دوران های قدیم چهار عنصر آب ، خاک ، باد ، و آتش به عنوان عناصر حیاتی بشر تلقی شده اند . اکنون پس از گذشت چند هزار سال از تاریخ زندگی بشر ، باز هم وجود این عناصر لازم بوده و ضروری است چرا که نیازهای پایه ای بشر ثابت بوده وهست . در این میان خاک به عنوان یک عنصر طبیعی با رفتاری کامل پیچیده مورد شناخت و کنکاش بشر قرار گرفته و انسان همواره  سعی داشته قوانین حاکم بر آن را به صورت یک مهم مطرح کند . آن علمی که امروزه در معنای عام به عنوان مکانیک خاک شناخته میشود .

آزمایشگاه مکانیک خاک گروه عمران به مساحت تقریبی 300 متر مربع واقع در زیرزمین ساختمان عمران ونقشه برداری با بهره گیری از کلیه وسایل و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای دروس کارشناسی ( برگزاری کلاسهای آزمایشگاه ) در مقطع کارشناسی، فعالیت پژوهشی جهت ( انجام پایان نامه ها و آزمایشگاه ها ) در مقطع کارشناسی ارشد و انجام امور مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی وپایان نامه ها در مقطع دکتری ، خدمات ارائه می نماید .

زمینه های فعالیت

پیشرفت روز افزون علم ، تکنولوژی و صنعت در گرو آگاهی و شناخت صحیح از قوانین علوم پایه در زمینه های مختلف میباشد . این درک دقیق رو شناخت از موضوعات پیچیده را نمی توان فقط از مطالعه متون درسی وشنیدن دروس نظری محض ،دریافت. وبایددانشجو خودش در آزمایشگاه به طور تجربی  پدیده های مورد نظر راپس از مشاهده واندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل نماید. بنا بر این هدف اساسی از کار در آزمایشگاه آشنا شدن دانشجویان به روشهای مختلف تحقیق وچگونگی روشهای اندازه گیری ،تجزیه وتحلیل- تجزیه وتحلیل داده های تجربی وهمچنین درست اندیشیدن می باشد.

ارزیابی وانجام آزمایشات تعین مشخصات فیزیکی ومیکانیکی خاک ونیز انجام آزمایشات مختلف بر روی خاک از اهمّ فعالیتها و پژوهشهای آزمایشگاه می باشد.

آزمایشهای مر بوط به خاک:

. آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک

. آزمایش حدّ روانی وحدّ خمیری

. آزمایش حدّ انقباض

. آزمایش هم ارز ماسه ((SE

. آزمایش دانه بندی خاک

. آزمایش هیدرومتری

. آزمایش تعیین GS خاک

. آزمایش تراکم

. آزمایش تعیین وزن واحد حجم خشک خاک در محل

. آزمایش نفوذ پذیری

. آزمایش تحکیم

. آزمایش تک محوری

. آزمایش سه محوری

. آزمایش برش مستقیم

. آزمایش  ) CBRنسبت بار برکالیفر نیا)

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     
نمای کلی از آزمایشگاه مکانیک خاک
دستگاه برش مستقیم دیجیتال (خاکهای دانه ای)
دستگاه برش مستقیم (خاکهای ریز دانه)
دستگاه آزمایش تک محوری دیجیتال

دستگاه آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا 
C.B.R

دستگاه آزمایش سه محوری

1-دستگاه آون ( خشک کننده سریع) بزرگ 1 عدد

2- دستگاه کاسا گرانده به همره میله شیار کش  6 عدد ( جهت انجام آمایشات حدود اتوبرگ )

3- ظروف چینی مخصوص تبخیر

4- کاردک

5- بطری پلاستیکی

6- ظروف تعیین درصد رطوبت

7- شیشه مسطح

8- ترازو با دقت 01/0 گرم

9- لوله آزمایش (هم ارز ماسه ای ) تا ارتفاع 15 اینچ (5/37 سانتی متر) و دقت 1/0 اینچ ( 25/0سانتی متر ) درجه بندی شده است .

10- سنبه فولادی نشانه دار

11- پیمانه فلزی _ قیف و بطری پلاستیکی و چوب پنبه بزرگ

12- زمان سنج

13- محلول استوکس

14- مجموعه الک ها _ فرچه یا مسواک ( تمیز کردن الک ) _ گرم خانه _ آب فشان

15- دستگاه هیدرومتری جهت انجام آزمایش هیدرومتری

16- وسایل متراکم کردن خاک  الف- قالب با عمق (  mm115) ، قطر mm100 و حجم 7/946cm3 ب- حلقه متحرک دور قالب باmm 5/62 عمق وmm 100 قطر ج-  چکش باmm 50 قطر مقطع و10 پونروزن  د- اسپری آب پاش ت-چکش پلاستیکی

17- دستگاه تحکیم خاک

18- الک های مخصوص دانه بندی

19- ترازوی دیجیتالی

20- دستگاه تعیین دانستیته خاک در محل

 21- دستگاه تراکم خاک به همراه چکش مربوطه

22- دستگاه برش مستقیم بزرگ محور

23- دستگاه برش مستقیم کوچک محور

24- دستگاه آزمایش سه محوری

25- دستگاه آزمایش ( SPT)

26- دستگاه برش مستقیم

27- دستگاه آزمایش نسیت باربری کالیفرنیا CBR


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-