بروزرسانی: 28-1-1403
مقاومت مصالح و تحلیل سازه

نوع آزمایشگاه:   مکان:اطلاعات ارائه نشده

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

اطلاعات ارائه نشده

زمینه های فعالیت

اطلاعات ارائه نشده

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

نمای داخلی آزمایشگاه

خرپای وارن

دستگاه تعیین خستگی

پل معلق تحت انواع بارگذاری ها

بررسی تغییر مکان تیرهای خمیده

دستگاه تعیین سختی


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-