بروزرسانی: 12-10-1402
آزمایشگاه هیدرولیک

نوع آزمایشگاه:   مکان:طبقه زیرزمین ساختمان عمران و نقشه برداری

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر جلال بازرگان 2500 jbazargan[at]znu.ac.ir
سرپرست آزمایشگاه دکتر سعید عباسی 2368 abbasi.saeed[at]znu.ac.ir
کارشناس آزمایشگاه مهندس محمدحسن ذبیحیان 4498
معرفی

گرایش سازه های هیدرولیکی یکی از گرایشهای مهندسی عمران است که در زمینه تحلیل، طراحی و بهینه سازی سازه هایی که به نوعی با آب سر و کار دارند فعالیت دارد. در واقع این گرایش ترکیبی از گرایش های سازه و آب است.   با انتخاب این گرایش، یک مهندس عمران توانایی انجام پروژه های سازه ای و آبی را بطور همزمان خواهد داشت. تاکید بیشتر این گرایش بر روی طراحی و محاسبه سازه های مرتبط با آب می باشد و مطالعه هیدرولوژیکی چندان در حیطه مباحث این گرایش نیست.

آزمایشگاه هیدرولیک گروه عمران به مساحت 150 مترمربع در طبقه زیر زمین دپارتمان عمران و نقشه برداری می باشد. از این آزمایشگاه برای فعالیت پژوهشی جهت انجام پایان نامه ها و آزمایشهای مربوطه در مقطع کارشناسی ارشد و انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پایان نامه ها در مقطع دکتری استفاده میگردد.

زمینه های فعالیت
 • بررسی عوامل موثر بر روی عمق جریان خروجی از محیط سنگریزه ای
 • برسی تغییرات گرادیان هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان ماندگاتر در مصالح غیر همگن – دارسی
 • بررسی زاویه شکست در جریانهای غیر دارسی ماندگار در محیطهای متخلخل غیرهمگن
 • بررسی عوامل موثر بر توزیع فشار واقعی در جریان غیر دارسیماندگار درون مصالح سنگریزه ای
 • بررسی رسوب زدایی از مخازن سد
 • بررسی وضعیت رسوب گذاری در مخزن سدهای ذخیره ای
 • محاسبه رسوب گذاری در مخزن سد با روشهای مختلف و مقایسه آنها
 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر ردیف پایه های دایره ای با قطرهای نامساوی در امتداد جریان بر نرخ آبشستگی
 • مطالعه اثرات سخت کننده ها بر عملکرد لرزه ای برجهای آبگیر استوانه ای
 • بررسی تاثیر استقرار و قرارگیری ستونهای مربعی و مثلثی بر راندمان تخلیه رسوبات پیرامون دریچه ها در مخازن
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

 

 • فلوم آزمایشگاهی - کانال شیب پذیر جریان

این کانال به طول  4.85mعرض 0.31 m و ارتفاع  0.35 m میباشد که جهت بررسی پدیده های هیدرولیکی از جمله مباحث جریان در مجاری تحت فشار در کانالهای روباز و سازه های هیدرولیکی استفاده میگردد که تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان کارشناسی ارشد از این کانال برای انجام پروژه ها و پایان نامه های خود استفاده کرده اند.

 • فلوم آزمایشگاهی - کانال شیب پذیر جریان

این کانال به طول m 11.20 عرض  0.61 mو ارتفاع 0.50 mمیباشد که جهت کمک حال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال ساخت و آماده سازی برای بهره برداری این عزیزان در آینده نزدیک خواهد بود.

 • دستگاه مدل سازی تخلیه رسوب مخزن سد ( فلاشینگ )

این دستگاه شامل مخزن و کانال روباز با شاسی فلزی و ورق گالوانیزه میباشد که جهت بررسی و تحلیل رسوبات سد و مخازن آب، مطالعه پدیده رسوب و نحوه انتقال آن در کانالها، رودخانه ها، سدها و مخازن آب میباشد. دربحث تخلیه رسوب انباشته شده پشت دریچه ها یکی از روشهای مهم، پر بازده و مطرح بحث فلاشینگ یا همان رسوب شویی میباشد. فلاشینگ در تخلیه سدها به دو قسمت فلاشینگ تحت فشار و فلاشینگ آزاد تقسیم میشود که این موضوع زمینه پژوهش برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را فراهم میسازد

 

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

اطلاعات ارائه نشده

فعالیت های پژوهشی     

اطلاعات ارائه نشده

پروژه های پایانی دانشجویان     

اطلاعات ارائه نشده

لیست مقالات چاپ شده در آزمایشگاه     

اطلاعات ارائه نشده


ارتباط با مهندسی عمران

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-